Disclaimer & Privacy

Privacy
Heerkens Productions BV respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de bedrijfsinformatie die ons wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken bedrijfsgegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met de toestemming van de retailpartner. Heerkens Productions BV zal de bedrijfsgegevens van de retailpartner niet aan derden beschikbaar stellen. De retailpartner heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens. Op alle plaatsen van de website waar men bedrijfs- en/of persoonsgegevens invoert is de website beveiligd middels het ssl certificaat. Heerkens Productions BV gebruikt bedrijfsgegevens om de volgende diensten te leveren: De bedrijfsgegevens worden opgenomen in het retailpartner-bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Noë en invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien je van ons geen informatie meer wenst te ontvangen, kun je dit doen door je af te melden voor de nieuwsbrief middels de link die je onder iedere nieuwsbrief e-mail kunt vinden. Ook kun je dit doen via onze customer service.


Disclaimer
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • ode content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s die u thans bekijkt. Door de pagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Hoofdkantoor Noë
Cartografenweg 24  
5141 MT Waalwijk
Nederland


Telefoon: +31 (0) 416 56 01 73
KvK-nummer: 60283076
BTW-nummer: NL853842668B01